S radostí jsme přijali pozvání na 27. ročník celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí z DD, pořádané dětským domovem Strážnice. Celá tato akce se konala v Brně na Náměstí Svobody, a to u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. V rámci odpoledního programu zde vystoupilo 15 dětských domovů a naše děti se zde předvedly s řeckým tancem ,,Zorba". A jelikož jsme nechtěli pouze vystoupit a odjet, využili jsme nabídky organizátorů a ubytovali se na vysokoškolských kolejích a v rámci oslav jsme navštívili brněnské výstaviště, kde bylo v pavilonech připraveno mnoho doprovodných akcí a probíhal zde také koncert zpěvačky Anny K. Celý program byl zakončen v pozdních večerních hodinách ohňostrojem.

Velký dík patří organizátorům za skvělé dva dny a hlavně paní Olince Lysé, která měla organizaci přehlídky dětských domovů na starosti.