Adventní čas je pro naše děti velmi aktivní, hojně vystupují s úspěšnou pohádkou „O Popelákovi“ a dalšími čísly zpěvů a tanců.  Dne 4.12.2018 jsme uspořádali tradiční besídku a vystoupení pro spolupracující sociální pracovníky  a kurátory Městských úřadů, oddělení sociálně právní ochrany dětí . Jejich návštěva nás velmi potěšila a velmi děkujeme za celoroční podporu a doprovázení v rámci pobytu dětí v DD.
Další vystoupení dětí dne 6.12.2018 bylo určené pro bývalé zaměstnance – důchodce DD a současné zaměstnance DD. Vzájemně jsme si u vánočního pohoštění pěkně  popovídali a zavzpomínali.
Děkujeme našim dětem, tetám i těm, co přišli svým potleskem děti podpořit za krásnou předvánoční atmosféru.