Rok 2019 byl pro dětský domov velmi náročný v důsledku rekonstrukce elektřiny v budově. Díky velkému úsilí firmy Status Pacov a spolupráce celého týmu dětského domova jsme opravdu všichni byli koncem roku na svých místech zpět. Nebylo jednoduché vše vystěhovat a vrátit. Vše se konalo za chodu a při plném stavu domova. Klobouk dolů před veškerým úsilím a pochopením kolegů. Podařilo se nám díky sponzorům strávit prázdniny z velké části na pobytech mimo domov. Do nového období nás čeká snad jen usazení a doladění příjemného prostředí dětem.

Těšíme se a zveme Vás na Den otevřených dveří, který by se měl konat 7.4. 2020 po celý den. Věřím, že Vás nadchne i program, který zveřejníme v měsíci březnu.

Mgr. Buchalová Horská

ředitelka DD