Náš domov má s firmou Sorudo víceleté zkušenosti při školení zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že máme více dětí - 32, než dospělých, tak jsme se rozhodli, že by to měly být právě děti, které by vzdělání v první pomoci a nutné sebeobrany potřebovaly. V sobotu proběhlo první školení - první pomoci. Nejprve se dětem vůbec nechtělo, volná sobota, sluníčko.....ale paní školitelka Lucie je výborně zaujala. Díky modelovým situacím si opravdu zkusily své reakce na těžkou nehodu - jak postupovat, co dělat - kdy a kam volat, jak chránit i sebe.

Na školení sebeobrany by asi měl každý. Jisté je, že právě naše děti se dostávají do nepříjemných situací a měly by se umět bránit a hlavně vědět kdy ano, a kdy je třeba vzít nohy na ramena. I to má ale svá pravidla, aby byl útěk opravdu výhrou. Téměř každý již zažil nějaký druh nátlaku. 

Školení - kurz máme plánovaný pro 15 dětí, ale chtějí se účastnit i menší děti. V současném roce plánujeme tedy děti na druhém stupni ZŠ a SŠ.

Děkujeme Lucii.