Dětský domov Senožaty

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein

Get Adobe Flash player

Kontakty

Dětský domov Senožaty

Senožaty 199

394 56 Senožaty

 

IČO: 70844330

č.účtu: 27-2641110217/0100

 

tel.: + 420 565582144

fax.: + 420 565650308

mob.: + 420 602401342

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.ddsenozaty.cz

IDDS : qzisxmr

 
Logo PayPal

 

Zřizovatel Organizace

            

 

Citát

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. 

Immanuel Kant

 

 

Základní devítiletá škola v Senožatech, která byla otevřena 1. října 1956,  byla od  1. září 1960 změněna na školu internátní. Rodiče zde mohli umístit své děti do celotýdenního ošetřování. Děti zde bydlely, stravovaly se a byly pod dozorem vychovatelů.  Zprvu bylo dětí přihlášeno málo, takže byly přijímány děti až z Prahy. Bylo zde 20 dětí. Jednalo se i o děti pracovníků zaměstnaných v cizině (Indie, Kuba, Švédsko,...), ale též o děti, o které se rodiče nestarali, nebo kterým rodiče zemřeli.

V prosinci 1960 z rozhodnutí  KNV v Českých Budějovicích bylo do Senožat přemístěno 45 dětí z dětského domova v Nových Hradech, čímž zde nastala svízelná situace. Nedostatek místa k ubytování byl řešen přeměnou některých učeben a kabinetů na ložnice a pomocné místnosti.

Rázem se přeplnily i třídy a nastaly mnohé výchovné problémy. Společně s dětmi z internátu školu navštěvovaly děti ze Senožat a okolí. V té době škola měla 9 tříd a vyučovalo zde 12 učitelů. Dále zde bylo zaměstnáno 5 vychovatelek, 4 uklízečky, 1 účetní, 1 skladník, 1 švadlena, 1 pradlena, 1 školník, 1 údržbář a jídlo zajišťovalo 5 kuchařek.

Proto se dospělo k rozhodnutí vystavět další budovu v co nejkratším čase.

V roce 1965 byla zahájena stavba sedmipodlažní panelové budovy. Během dvou měsíců vyrostla celá budova, tzv. hrubá stavba. Řemeslníci různých oborů v práci pokračovali a postupně s dokončováním budovy vznikala i různá příslušná zařízení: izolační místnosti pro zdravotní službu, prádelna, dílna pro švadlenu a skladovací prostory. Zároveň, hned vedle panelové budovy, vyrůstala z cihel budoucí mateřská školka. Do zimy byly vykonány všechny hlavní práce, budovy byly zastřešeny, a tak se mohlo na stavbě pracovat i po celou zimu.

Plánovalo se, že provoz v nové budově bude zahájen 1. září 1966  a děti umístěné v budově školy se do nového domova přestěhují.

Budova byla v plánovaném termínu dokončena a 1. září 1966 byla předána do užívání.

Kromě dětí z internátní školy se do nové budovy stěhovaly i děti z dětského domova Těchobuz, čímž se nový domov zcela naplnil. Třílůžkové pokojíky byly pěkně vybaveny, kapacita domova byla 90 dětí. Provoz domova zajišťovalo 12 vychovatelů, 1 zdravotní sestra, 1 sociální pracovnice, 1 účetní, 3 uklízečky, 2 pradleny, 1 švadlena, 4 kuchařky, 1 skladník a 1 údržbář.

Umístěné děti byly ve věku od 6 - 15 let.

(podle kroniky obce Senožaty zpracovala M. Boháčková)

 

Partneři

 

                                                                                                                                            

             

                  

                   

                 

                                                        

                    

Hledat

Sociální sítě